Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern
 
und zur Bekämpfung von Arbeitsausbeutung und Menschenhandel

Мислите, че сте експлоатирани, защото

• трябва да отработите задължение при работодателя
• получавате твърде ниско възнаграждение
• имате прекалено дълъг работен ден
• рискувате здравето си по време на работа
• не позволяват да посетите лекар, когато сте болни
• трябваше да предадете паспорта/ лична карта си
• не позволяват да говорите или се движите свободно
• сте заплашени или малтретирани на работа
• получавате много лоша храна или квартира
• примамени сте с фалшиви обещания

Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е престъпление в Германия. Като жертва на трафик на хора, принудителен труд и трудова експлоатация имате специални права:

- Право на тримесечен период за размисъл: време да помислите дали искате да дадете изявление пред полицията.
- Разрешение за пребиваване в Германия за периода за размисъл.
- Право на осигуряване на настаняване за периода за размисъл.
- Право на медицински грижи за периода на размисъл.
- Право на парични средства за покриване на разходите за живот за периода за размисъл.
- Право на поверителни и безплатни консултации на вашия език.

Не се колебайте да се свържете с нас.

Кажете ни или ни пишете

- къде се намирате

- как ви разпознаваме

- как можем да се свържем с вас

Ще се свържем с вас дискретно. Ние ви информираме, вие решавате, ние помагаме!

Тел.: 0049 385 6383293 (от понеделник до петък от 9 до 13 ч.)
имейл: correct@arbeitundlebenmv.de

 В случай на пряка заплаха се обадете на аварийния номер на полицията: 110.

При пристигането на полицията кажете, че трябва да се свържете с нашия консултантски център CORRECT!

Съветваме ви за правата ви като работещ, макар и да не сте жертва на трафик на хора. Повече